OM RESEARCH

Advanced Research by Xpendo
Information är viktigt, rätt information är avgörande!

Vad är Research/Open Source Management?

 • Research utgår ifrån underrättelsecykeln, inventering – insamling – analys – presentation
 • Research är ett kreativt manuellt arbete för faktainsamling och ökad kunskap.
 • Största delen av informationsinhämtningen sker från allmänna handlingar dvs myndigheter och organisationer där offentlighetsprincipen gäller.
 • Personresearch används för att göra kartläggning på individnivå. Allt från grunddata till rättsdata och mediabild av en person.
 • Företagsresearch ger fakta om bolag, bolagsstruktur, ekonomi, rättsdata, styrelsesammansättning och styrelsemedlemmar på individnivå samt mediabild.
 • Research används för analys av rättsfall, för att granska offentlig verksamhet och för att lyfta fram oegentligheter som behöver se dagens ljus.
 • Research används inom mediaproduktion, TV, radio och Internet och inför publicering av artiklar, böcker och nyheter.
 • Research används för att få bättre koll på kunder och leverantörer och vem du anställer.
 • Research används för att skapa beslutsunderlag inför avtal B2B eller mellan företag och privatpersoner.
 • Research används i alla sammanhang där grundliga fakta är nödvändigt.

Exempel på områden där professionell Research/Open Source Management används

 • Rekrytering
 • Ekonomi
 • Kreditbedömning
 • Analys av kunder och leverantörer
 • Försäkring
 • Säkerhet
 • Juridik
 • Upphandling
 • Intresseorganisationer
 • Omvärldsbevakning
 • Konkurrensanalys
 • I roller som kundansvarig
 • Mediaproduktion för TV, radio och Internet
  Förmedling av information B2B eller till privatpersoner

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Xpendo AB
Box 443
581 05 Linköping

info@xpendo.se

0703 - 01 23 45

Namn *
E-post *
Ämne *
Meddelande *

Xpendo AB

Box 443

581 05 Linköping