UTBILDNING

Information är viktigt, rätt information är avgörande!

Information är en handelsvara! Gå vår utbildning till Certifierad Researcher/Open source Manager. En kort lärarledd, yrkesinriktad utbildning -  Online - I din egen takt – Full support.

Advanced Research by Xpendo

Det här är en utbildning för alla som gillar att ”gräva” hitta rätt information oavsett om det gäller personkartläggning, företag, rättsfall eller annan systematisk insamling av fakta.

Vill du?

Utveckla din yrkesroll

Lär dig nyttja dina rättigheter gentemot myndigheter enligt offentlighetsprincipen

Kanske starta eget inom Research

Bli en stjärna på faktainsamling

Lära dig om varningssignaler

Få tips och trix om Google, Facebook och Twitter

Lär dig utreda, sammanställa och presentera

Ta nästa steg i karriären

Skaffa dig Kunskap som varje medborgare borde ha men som de flesta saknar

Lära dig ”gräva”- på rätt ställe

Få direkt användbara metoder, mallar och verktyg

Vad är Research/Open Source Management?

Ett kreativt och systematiskt arbete för faktainsamling, sammanställning och ökad kunskap. Research utgår från underrättelsecykeln: Inventering – Insamling – Analys - Presentation.

Vi gör alla viss research dagligen inte minst genom att söka fakta på Internet. Här får du lära dig research på en professionell nivå med en väl genomtänkt metodik. Begära information från myndigheter, rättssystemet, sociala medier och andra instanser. Du lär dig hitta relevant information om privatpersoner, företag och rättsfall. Här ingår även metoder för omvärldsanalys och andra viktiga moment inom faktagranskning.
Information som är tillgänglig enligt offentlighetsprincipen. Du får tillgång till metoden, verktygen, och färdiga mallar som kan användas direkt. Tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt är avgörande för att fatta rätt beslut i många sammanhang.

Research används inom många områden och det går utmärkt att specialisera sig inom sitt eget favoritområde om man vill.

 • Personresearch innebär en fullständig personkartläggning. Grunddata, rättsdata och mediabild.
 • Företagsresearch innebär att man granskar och skapar en helhetsbild av ett företag, juridiskt, ekonomiskt och medialt och även de personer som står bakom verksamheten.
 • Research används för att få bättre koll på kunder och leverantörer och vem du anställer.
 • Research används för att skapa beslutsunderlag inför avtal B2B eller mellan företag och privatpersoner.
 • Research används i alla sammanhang där grundliga fakta är nödvändigt.
 • Research används även för att granska, upptäcka oegentligheter som behöver offentliggöras.

En väl genomförd research kan skillnaden mellan succé och fiasko oavsett om du ska leverera en rapport med personkartläggning, ta fram ett beslutsunderlag, vara delaktig i en medieproduktion, skriva en artikel eller bok, presentera någon form av fakta eller jobba med utredande arbete.

En utbildning inom research ger dig värdefull kunskap och kraftfulla verktyg.

Vad kan du använda en utbildning inom Research/Open Source Management till?

Kanske har du ett jobb där du behöver inhämta, analysera och presentera information som beslutsunderlag.
Vissa väljer att utbilda sig för att ge karriären en knuff i rätt riktning. Andra väljer att starta eget och erbjuda tjänster inom ett eller flera områden inom research. Personresearch, bakgrundskontroller på individnivå och företagsresearch är viktiga områden där behovet av rätt information är stort. Att veta hur, och att kunna nyttja sina rättigheter enligt offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i utbildningen precis som att kunna bedriva källkritisk faktagranskning.
Även om du inte har karriärplaner så ger vår utbildning en inblick i och en förståelse för hur det svenska systemet fungerar. Efter utbildningen har du kunskap om vilken insyn du har rätt till, vilken information du kan begära ut och hur du gör det på ett effektivt sätt för att sedan analysera och sammanställa. Det gäller såväl myndigheter, kommunal verksamhet som privata företag och privatpersoner.

Utbildningen riktar sig till alla som vill få en kunskap om rättigheter till insyn i myndigheternas verksamhet och beslut men även kartläggning av privata bolag och privatpersoner. Till alla som vill få kunskap om hur man på ett effektivt sätt kan ”tanka ner” rätt information från rätt ställe, helt anonymt. Kunskaperna kan användas såväl i yrkesrollen som i privatlivet.

Exempel på områden du kan jobba inom

Rekrytering

Ekonomi

Kreditbedömning

Utredningsarbete

Intresseorganisationer

Omvärldsbevakning

I roller som kundansvarig

Försäkring

Säkerhet

Juridik

Upphandling

Förmedling av information B2B eller till privatpersoner

Mediaproduktion

Utbildningsmoment

 • Introduktion
 • Arbetsmetodik - strukturera ditt arbete
 • Offentlighetsprincipen - den svenska modellen
 • Allmänna handlingar - vad har man rätt att begära. Vilka begränsningar finns det? När det tar stopp!
 • Personresearch - kartläggning på individnivå
 • Företagsresearch - en helhetsbild av ett företag eller en bolagsstruktur
 • Rätttsfallsresearch - vad kan du begära ut och när, hur analysera?
 • Domstolar, myndigheter och nämnder
 • Källkritik - vad är en sanning?
 • Lagstiftningsgång - hur stiftas våra lagar?
 • Åtalsgång - vad händer vid brottsmisstanke?
 • Intervjuteknik - hur får du svar på dina frågeställningar?
 • OSINT (open source intelligence) sociala medier - en mediebild av individer och företag
 • Omvärldsanalys- vad påverkar nu och i framtiden?
 • Varningssignaler- vad ska du se upp med vid personkartläggning och företagsresearch?
 • Mallar för research

Kursinformation Research/Open Source Management

Utbildningen tar ca 60 timmar i anspråk inklusive examination men det beror självklart också på din egen studietakt. Lektionerna är inspelade med tillhörande utbildningsmaterial och löpande kunskapstest online. Du genomför utbildningen i din egen takt och har alltid tillgång till personlig vägledning via e-post och telefon.
Efter genomförd examination blir du certifierad Researcher/Open Source Manager.
Egen inloggning till vår utbildningsplattform där du alltid kan gå tillbaka och repetera under utbildningstiden.

Examination

Samlat kunskapstest, tentamen.
Inlämning av rapport- personresearch
Inlämning av rapport- företagsresearch

Certifikat efter genomförd examination. Certifiering är valfritt. Väljer du att inte certifiera dig erhåller du ett kursintyg.

Kostnad

9900 kr exklusive moms.

Vid anmälan skickas en faktura på 1900.- exkl. moms som anmälningsavgift.
Resterande 8000.- exkl. moms faktureras när utbildningen startas.
Betalningsvillkor 10 dagar netto.
 
Anmälningsavgiften återbetalas ej om utbildningen inte påbörjas så länge inte synnerliga skäl föreligger. Påbörjad och avbruten utbildning återbetalas ej så länge inte synnerliga skäl föreligger.
 

Utbildningen blir tillgänglig under maj 2021. Därefter löpande start när det passar dig.

Boka din utbildning redan nu via vårt bokningsformulär!

Boka utbildning

Kursdeltagare

Namn *
Adress *
Postnummer *
Ort *
Personnummer *
E-post *
Telefon *
Vem betalar?*
Samma som ovan
Företag
Företagsnamn
Faktureringsadress
Postnummer
Personnummer
Ort
Kontaktperson på företaget
E-post
Telefon

OBS! Inloggning till utbildningsportalen skickas via e-post när kursavgiften är betald.

Kontakta oss

Xpendo AB
Box 443
581 05 Linköping

info@xpendo.se

0703 - 01 23 45

Namn *
E-post *
Ämne *
Meddelande *

Xpendo AB

Box 443

581 05 Linköping